Геније

  • 2003. Енглески пунокрвни коњ
  • боја вранац
  • 2011. дресурно јахање Aleksandar dresage kup 1. Mesto -
  • јахач Александар Даншин
  • власник: Томислав Рајковић
TOP