На коњу је корак лакши

2012. Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом Пројекат „На коњу је корак лакши“ подржан од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Партнерске организације на пројекту: СО Аранђеловац, Спортски савез Аранђеловац, ОСИ „Путници“, ОШ „Милош Обреновић“, ОШ „Свети Сава“

projekti001

Пројектом је била предвиђена едукација стручног тима и након тога 3 месеца терапије за тридесет корисника. Како су, у тој рунди, сви пројекти министарства обустављени због ребаланса буџета, тако смо кроз пројекат добили сао пола одобених средстава, тј. средства од којих смо успели само да едукујемо кадар.

На сву срећу, захваљујући доброчинству наших терапеута пројекат је успешно завршен и реализован је у целости, малишани су добили потребну терапију, а наши терапеути:

 • Мила Лекић дефектолог водитељ програма хипорехабилитације
 • Иван Драгичевић физиотерапеут водитељ програма хипорехабилитације
 • Јелена Киковић психолог водитељ програма хипорехабилитације
 • Јелена Обрадовић тренер водитељ програма хипорехабилитације
 • И др Весна Радовановић лекар

су донирали свој рад.

Постигли смо:

 1. Едукација стручног тима за Хипорехабилитацију по акредитованом програму Репубубличког завода за социјалну заштиту и укључивање тридесет корисника ученика ОШ Свети Сава, ОШ Милош Обреновић и ОСИ Путници у у Хипорехабилитацију, која је најбенифитнији вид спортско-рекреативних инклузивних активности. 1. Едукован и оснажен стручни кадара - обучених 5 особа – (тим: дефектолог, психолог, физиотерапеут, оперативни тренер коњичког спорта и лекар консултант) из Аранђеловца за примену програм а хипорехабилитације
 2. Боља укљученост деце са инвалидитетом (ученика ОШ Свети Сава, ОШ Милош Обреновић, ОСИ Путници) у социјалну средину, активан рад око коња, сарадња са осталим члановима Клуба, поштовање кућног реда у Клубу, поштовање правила понашања према коњима и на јавним местима, учешће на јавним манифестацијама, квалитетно организовање слободног времена за кориснике
 3. Остали бенифити корисника хипорехабилитације мерљиви стандардизованим методама су:
 • развој равнотеже
 • јачање мускулатуре
 • побољшање координације покрета
 • попуштање грчева мишића (спазма)
 • смањење абнормалних покрета
 • повећање покретљивости зглобова
 • јачање самопоуздања

4. Један корисник хипорехабилитације је учествовао у Државном првенству у парадресурном јахању, као прва особа са инвалидитетом која је икада наступала на спортском такмичењу за Аранђеловац, након годину дана тренинга. Укључивање особа са инвалидитетом у спортско-рекреативне активности као што су одлазак на такмичења са такмичарима, учешће на такмичењима...

TOP