Коњички спортови данас

akti004

Коњички спорт у свету, а с тим и у нашој земљи, дели се на две глобалне категорије. То су  F.E.I. и Олимпијске дисциплине са једне и професионалне или тркачке derby дисциплине, са друге стране, поред ових дисциплина учешће коња у спорту данас имамо и спортовима: Љубичевски вишебој, Поло – два тима јахача, а све остало је слично хокеју и у дисциплинама коњичког спорта на снегу: Скијоринг – човека на скијама вуче коњ са или без јахача по равној, или стази са препрекама, ове дисциплине се упражњавају и са запрежним санкама, као и низ других мање познатих дисциплина.

1.

Кровна организација олимпијских дисциплина коњичког спорта је Светска коњичка федерација (Federаtion Equestre Internаcinаle ) или скраћено Е.Ф.И., са средиштем у Loussiаni , у Швајцарској. Она наџире све сегменте  релевантне у бављењу олимпијским дисциплинама коњичког спорта, а то су регистрација националних коњичких савеза, јахача и возача, коња, судија, ветеринарских делегата, анти-допинг контрола, креирања правилника такмичења, одређивање и провођење квалификација за учешће на светским и европским првенствима, те олимпијским играма.

САВЕЗ ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ СРБИЈЕ ЗА ОЛИМПИЈСКЕ И ФЕИ ДИСЦИПЛИНЕ ЈЕ РАВНОПРАВНИ И ПУНОПРАВНИ ЧЛАН F.E.I.

F.E.I. Дисциплине су:

 • Препонско јахање – Jumping
 • Дресурно јахање и пара дредурно јахање - Dressage & Para-Equestrian Dressage
 • Тродневно јахање – Eventing
 • Волтижовање - Vaulting
 • Вестерн јахање – Reining
 • Вожња запрега и пара вожња запрега - Driving & Para-Equestrian Driving:
 • Даљинско јахање – Endurance

F.E.I. Дисциплине су везане за препонске и дресурне parkure, јахаће хале и за природу, а коњички клубови који се у Србији баве овим дисциплинама су чланице SKSS-OFD-a
Простор за дресурно  и препонско јахање зове се parkur, то је заправо равна површина, на отвореном простору, или у хали, ограђена ниском оградом димензија 20 x 60 метара, или евентуално 20 x 40 метара са адекватном подлогом. Parkur мора да прати и загревалиште сличних димензија.

2.

Професионалне  или  тркачке (дерби дисциплине):

а) касачке трке
б) галопске трке
равне галопске трке
препонске галопске трке  (трке преко шибља и стиплчејз - steeplechase)

Коњичке трке су најстарија метода оцењивања радне способности коња. Тркаћи коњи су се вековима вредновали на основу постигнутих резултата брзине и издржљивости. Брзина је представљала синтезу телесне грађе и конституције, однос снаге и здравља.

Трке су омиљен спорт, а чиста добит која се на њима остварује у виду награда и клађења је намењена најбољима. Поред тога што омогућује да власници и одгаивачи испитају вредност својих грла за даљи узгој, трке им надокнађују у виду награда део трошкова које су имали у узгоју и тренингу. Трке су везане уз тркачке стадионе хиподроме, а коњички клубови који се баве тркама су удружени у међународни YOKEY CLUB, или у регионалне асоцијације – у нашој држави су то Удружење за галопски и Удружење за касачки спорт Србије.

Коњички спорт је један од најстаријих спортова на земљи. Савез између човека и коња, који је почео пре пар хиљада година, постоји и данас и вероватно ће га бити док буде човека на земљи. Посебност коњичког спорта је у томе што спортиста - јахач не рукује неком справом или реквизитом, већ живим  бићем које има своју вољу, психо-физичко стање, стање локомоторног система,  ћуд и границе своје издржљивости.

Коњ  једе, пије изискује макар једног “слугу” и пуно неге стручних лица: ветеринаре, поткиваче, шталаре, тренере…, простор за одмор и починак коња су бокс и простор за слободно трчање – испуст

Да би био психо-физички здрав и способан да одговори нашим захтевима коњ мора имати:

 • Адекватну, квалитетну и редовну исхрану
 • Довољну количину свеже и исправне воде на располагању
 • Довољно велик, сув, здрав, чист и обавезно проветрен простор без промаје у којем борави који се мора чистити најмање једном дневно
 • Редовну шестомесечну вакцинацију и ветеринарску контролу која подразумева и тромесечне анализе крви
 • Квалитетне потковице и поткивача спортских грла који ће га прековати на сваких 45 дана
 • Свакодневну могућност да се креће ван бокса
 • Свакодневно тимарење, негу гриве, репа и копита
 • Редовно купање
 • Редовно шишање
 • Адекватног тренера који га припрема како би могао да задовољи захтевима тренинга јахача

ОПРЕМА:

Коњ и јахач морају имати адекватну опрему како за тренинг, тако и за такмичење. Опрема за јахање састоји се од опреме за јахача и опреме за коња. Опрема је вома разноврсна и битно се разликује у односу на врсту јахања (препонско јахање, дресурно јахање, тркачке дисциплине...). Овде ћемо се задржати на основној опреми која се користи на самом почетку, у школи јахања.

ОСНОВНА ОПРЕМА ЗА ЈАХАЧА

 • Кацига - Обавезан део опреме, постоји у више величина и модела.
 • Панталоне за јахање - Панталоне од ластеџ материјала, приљубљене уз тело, са кожним додатком на унутрашњем делу колена.
 • Ципеле са петом - где је пета обавезна ради спречавања проклизавања стопала кроз узенгију. Ципеле са петом могу бити професионалне - јахаће ципеле или било какве друге (свакодневне) са петом.
 • Чизме за јахање - Могу бити гумене или кожне, разних величина, а у циљу остваривања бољег контакта са коњем у делу у којем јахач путем листа преноси дејства (наредбе) на коња.
 • Чепсови - Замена за чизме, направљени од коже, најчешће се користе за тренинг, мада се поједине врсте чепсова, у комбинацији са јахаћим ципелама могу користити и за такмичења.
 • Рукавице - Постоје летње и зимске, направљене су од тањег материјала, са кожним умецима између прстију ради бољег држања и контроле дизгина.
 • Корбач - Такође различитих модалитета, у зависности од дисциплине. Користи се као помоћно средство за лакше покретање коња као и за кажњавање коња у случају непослушности.

ОСНОВНА ОПРЕМА ЗА КОЊА

 • Седло - Седло је основни део опреме за јахање, израђено углавном од квалитетне коже, посебне је конструкције у зависности од дисциплине за коју је намењено. Састављено од више делова, при чему сваки део има своју функцију. За различите дисциплине примењују се различита адекватна седла.
 • Подседлица - Може бити направљена од разних врста материјала, у облику седла (облик подседлице прати облик седла) или правоугаоног облика. Неопходна је као заштита за леђа коња и доприноси удобности како јахача, тако и коња. Може бити разних боја и поред основне, заштитне функције, јахачи је често користе у декоративне сврхе.
 • Узда - Поред седла спада у основни део опреме за јахање. У зависности од карактера и темперамента коња, примењују се адекватне врсте узда као и жвала и дизгина. Налази се на глави коња и заједно са жвалом која стоји у устима коња и дизгинима које држимо у рукама служи за управљање коњем.
 • Камашне - Стављају се коњима на ноге, у пределу подколенице, са циљем да заштите од удараца и истезања тетива код коња у току тренинга. Могу бити разних боја и облика и такође се, поред основне намене, користе као декоративни детаљи.
 • Бандажи - Имају исту намену као и камашне. Еластични су и захтевају стручну примену, тј. искуство да неби дошло до прекомерног или недовољног затезања бандажа што може коњу проузроковати извесне проблеме (отеклине тетива...)

Да би се учествовало на такмичењу у коњичком спорту, поред услова потребних за остале спортове, неопходно је и:

 • Прописано превозно сретство за транспорт коња и адекватна транспортна опрема самог грла
 • Дезинфекција и контрола превозног средства од стране надлежне ветеринарске службе и њено присуство при утовару спортских коња
 • Анализа крви грла од стране надлежног института за ветерину
 • Потврда о ветеринарском прегледу грла од стране надлежне ветеринарске службе
 • Потврда о стању инфективних болести на територији општине са које грло креће на такмичење од надлежне ветеринарске службе
 • Транспортни лист за грло са наведеним возилом, или групом возила којима се грло превози од надлежне ветеринарске службе
 • Микро чип и Пасош коња коња са унетим податцима о уредним вакцинацијам, анализама крви и регистрацијом за такмичарску сезону
 • Стручна пратња спортских грла при транспорту

У колико се такмичење одвија у иностранству, поред свега горе наведеног грло мора поседовати и:

 • F.E.I. Пасош грла
 • Ата карнет
 • Ветеринарску међуграничну документацију (коњ може прећи границу само на прелазима на којима постоји ветеринарска међугранична контрола у обе државе)
 • Потврду предузећа за шпедицију
 • Царинску документацију
TOP