Porodični savetnik

Je socijalna usluga koja podrazumeva kućne posete gde se pruža podška porodicama koje za člana imaju osobu sa invaliditetom. Te porodice su nažalost marginalizovane, odbačene, i niko im ne svraća ni na kafu. Mi smo ti koji im dođu na kafu, saslušaju ih, i pružimo im konkretnu logističku pomoć u ispunjavanju svakodnevnicem upućujući ih na postojeće sisteme podrške, njihova prava, i pružajući im podršku u reorganizaciji u cilju srećnije i kompaktnije porodice.

TOP